ข้อกำหนดการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่ https://snaptubeappz.com/th/ ! เราขอขอบคุณที่คุณให้ความสนใจในแอพ Android ของเรา ก่อนใช้เว็บไซต์ของเราหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเราหรือดาวน์โหลดแอพใดๆคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

  1. สิทธิ์ : คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีเพื่อใช้เว็บไซต์ของเราและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรา ด้วยการใช้เว็บไซต์ของเราและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราคุณรับรองว่าคุณมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า
  2. ทรัพย์สินทางปัญญา : เนื้อหาทั้งหมดบน snaptubeappz.com รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความกราฟิกโลโก้ไอคอนรูปภาพ คลิปเสียงและวิดีโอซอฟต์แวร์และโค้ดเป็นทรัพย์สินของ snaptubeappz.com หรือผู้ให้อนุญาตและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาใดๆจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน
  3. การใช้แอพ : แอพของเรามีไว้สำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้น คุณต้องไม่ใช้แอพของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ คุณต้องไม่ใช้แอพของเราในการละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
  4. เนื้อหาของผู้ใช้ : คุณอาจสามารถส่งเนื้อหาเช่นบทวิจารณ์หรือความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์หรือแอปของเราได้ ด้วยการส่งเนื้อหาคุณได้ให้สิทธิ์ snaptubeappz.com สิทธิ์ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวไม่มีค่าลิขสิทธิ์ไม่มีผลตลอดไปและครอบคลุมทั่วโลกในการใช้แจกจ่ายและแสดงเนื้อหาของคุณในสื่อใดๆ
  5. การชดใช้ค่าเสียหาย : คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือว่า snaptubeappz.com บริษัทในเครือและกรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานและตัวแทนของบริษัทพ้นจากการเรียกร้องการเรียกร้องความต้องการหรือความเสียหายรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราหรือการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ของคุณ
  6. การปฏิเสธการรับประกัน : เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราได้รับการจัดหาให้ ” ตามสภาพที่เป็นอยู่ ” โดยไม่มีการรับประกันใดๆทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยของความเหมาะสมเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่มีการรบกวน
  7. การจำกัดความรับผิด : ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม snaptubeappz.com บริษัทในเครือหรือกรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานหรือตัวแทนของบริษัทจะไม่ต้องรับผิดต่อความรับผิดใดๆไม่ว่าโดยทางตรงทางอ้อมการลงโทษโดยบังเอิญพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากหรือไม่ว่าในทางใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือแอพของเราไม่ว่าจะอิงตามสัญญาการละเมิดความรับผิดที่เคร่งครัดหรือตามทฤษฎีความรับผิดอื่นๆ
  8. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ : เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ได้ตลอดเวลา เราจะโพสต์เงื่อนไขการใช้งานที่อัปเดตบนเว็บไซต์ของเราและการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราต่อไปหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานใหม่
  9. กฎหมายที่ใช้บังคับ : ข้อกำหนดการใช้เหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมและตีความตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่ snaptubeappz.com ตั้งอยู่โดยไม่มีผลต่อการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของบทบัญญัติของกฎหมาย

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โปรดติดต่อเราที่ support@snaptubeappz.com

Rate this page
Scroll to Top