ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่มีอยู่ใน https://snaptubeappz.com/th/ มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ข้อมูลนี้จัดทำโดย https://snaptubeappz.com และในขณะที่เราพยายามปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้องเราไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความสมบูรณ์ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมหรือความพร้อมใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ https://snaptubeappz.com หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการหรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่บน https://snaptubeappz.com ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด ดังนั้นการไว้วางใจข้อมูลดังกล่าวของคุณจึงถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ไม่ว่าในกรณีใดๆเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมหรือที่ตามมาหรือการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียข้อมูลหรือกำไรที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ https://snaptubeappz.com

ผ่านทาง https://snaptubeappz.com คุณสามารถลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ https://snaptubeappz.com เราไม่สามารถควบคุมลักษณะเนื้อหาและความพร้อมใช้งานของไซต์เหล่านั้นได้ การรวมลิงก์ใดๆไม่จำเป็นต้องแสดงถึงการแนะนำหรือการรับรองมุมมองที่แสดงอยู่ภายในลิงก์เหล่านั้น

ทุกความพยายามทำให้ https://snaptubeappz.com รันได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม https://snaptubeappz.com จะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดสำหรับ https://snaptubeappz.com ที่ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

Rate this page
Scroll to Top